Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd

Mount Athos Prayer Rope with 50 Knots. Purple Cord with Purple Cross and metallic accents. Theotokos metallic Cross Bead with metallic accents.

Handmade by monks on Mount Athos, Greece.

Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd

$20.00
Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd
Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd

Mount Athos Prayer Rope 50 PUR THEOTbd

$20.00
Size
$20.00

Mount Athos Prayer Rope with 50 Knots. Purple Cord with Purple Cross and metallic accents. Theotokos metallic Cross Bead with metallic accents.

Handmade by monks on Mount Athos, Greece.