Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd

Mount Athos Prayer Rope with 100 Knots. Green Cord with Cross. Theotokos metallic bead with metallic accents. Two Small Green Beads with metallic accents.

Handmade by monks on Mount Athos, Greece.

Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd

$40.00
Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd
Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd

Mount Athos Prayer Rope 100 GRN Theotokos Bd

$40.00
Size
$40.00

Mount Athos Prayer Rope with 100 Knots. Green Cord with Cross. Theotokos metallic bead with metallic accents. Two Small Green Beads with metallic accents.

Handmade by monks on Mount Athos, Greece.